kancelaria-internetowa

Porady prawne Prawo

Rozwód – kiedy można go dostać?

Rozwód jest bardzo przykrym i traumatycznym przeżyciem dla obu stron, bez względu na to, jak bardzo deklarują się, że go chcą. Decyzja o rozwodzie to jedno, a jego uzyskanie – to druga sprawa. Pozew rozwodowy należy skierować do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby pozwanej. Jednak żaden sąd nie orzeknie rozwodu bez stwierdzenia jednoznacznych przesłanek przemawiających za tym, że jest on koniecznością – ale również ostatecznością.

Prawo

Rozdzielność majątkowa – jak to wygląda od strony formalnej

Rozdzielność majątkowa, zwana powszechnie intercyzą, jest sposobem rozdysponowania majątku pomiędzy małżonkami, zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i po rozwodzie. Ma ona na celu ustalenie zawczasu, kto jest właścicielem każdego z przedmiotów majątkowych wykorzystywanych w trakcie trwania małżeństwa. Ma określić, komu przypadnie jaka część majątku w przypadku rozwodu. Intercyza na Zachodzie jest bardzo powszechnym aktem notarialnym, który nie ma nic wspólnego z brakiem zaufania do partnera, ani nie musi oznaczać planowania rozwodu jeszcze przed ślubem. Jest zwyczajnym zabezpieczeniem finansowym, i to nie tylko na okoliczność rozwodu.