Porady prawne

Porady prawne Prawo

Rozwód – kiedy można go dostać?

Rozwód jest bardzo przykrym i traumatycznym przeżyciem dla obu stron, bez względu na to, jak bardzo deklarują się, że go chcą. Decyzja o rozwodzie to jedno, a jego uzyskanie – to druga sprawa. Pozew rozwodowy należy skierować do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby pozwanej. Jednak żaden sąd nie orzeknie rozwodu bez stwierdzenia jednoznacznych przesłanek przemawiających za tym, że jest on koniecznością – ale również ostatecznością.