Prawo

Rozdzielność majątkowa – jak to wygląda od strony formalnej

Rozdzielność majątkowa, zwana powszechnie intercyzą, jest sposobem rozdysponowania majątku pomiędzy małżonkami, zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i po rozwodzie. Ma ona na celu ustalenie zawczasu, kto jest właścicielem każdego z przedmiotów majątkowych wykorzystywanych w trakcie trwania małżeństwa. Ma określić, komu przypadnie jaka część majątku w przypadku rozwodu. Intercyza na Zachodzie jest bardzo powszechnym aktem notarialnym, który nie ma nic wspólnego z brakiem zaufania do partnera, ani nie musi oznaczać planowania rozwodu jeszcze przed ślubem. Jest zwyczajnym zabezpieczeniem finansowym, i to nie tylko na okoliczność rozwodu.

Co trzeba zrobić aby zrealizować intercyzę.

Aby doszło do intercyzy, małżonkowie muszą zgodnie podpisać ją w obecności notariusza. Można to zrobić zarówno przed ślubem, jak i w trakcie jego trwania. Rozdzielność majątkowa może być umowna lub przymusowa. Rozdzielność umowna pozwala określić, co należy do majątku osobistego małżonków. Majątek osobisty są to takie dobra, których na przykład nie może zabrać komornik w przypadku długów drugiego z małżonków. Jest to również majątek, który nie podlega podziałowi w przypadku rozwodu.

Istotę intercyzy stanowi fakt, że tym, co należy do majątku osobistego, małżonek może dysponować w dowolny sposób, nawet bez informowania o swoich działaniach drugiego małżonka. Istnieje również takie określenie, jak rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. To zabezpieczenie na wypadek, gdyby do rozpadu małżeństwa doszło pomiędzy osobami, spośród których tylko jedna osoba pracuje, a druga pozostaje na jej utrzymaniu. Dorobek należy po rozwodzie wyrównać, aby osoba niepracująca (i zajmująca się na przykład domem i dziećmi) nie pozostała bez środków do życia tylko dlatego, że poświęciła własną karierę dla domu. Dorobek nie obejmuje jednak majątku wniesionego przed zawarciem małżeństwa, praw autorskich i kilku innych kwestii.

Rozdzielność majątkowa przymusowa

Można domagać się również ustalenia rozdzielności majątkowej przymusowej. Jest to rodzaj intercyzy wnioskowany przez egzekutora długu, jeśli uzna on, że wyegzekwowanie długu może nastąpić tylko wskutek rozdzielności majątkowej. Zasadniczo rozdzielność majątkowa ma za zadanie zabezpieczać interesy małżonków. Jest ona bardzo korzystna wtedy, gdy jedno z małżonków (lub oboje) prowadzi firmę. Wówczas małżonkowie nie odpowiadają wzajemnie za zobowiązania zaciągnięte na firmę. Dzięki intercyzie w przypadku, gdyby doszło do plajty biznesu jednego z małżonków lub zadłużenia firmy, drugi z małżonków nadal posiada własne pieniądze i źródła przychodów, i może wciąż na siebie ciężar utrzymywania partnera.

Posiadanie wspólnego majątku małżeńskiego jest piękną inicjatywą, niestety nieco niepraktyczną. Rzadko kiedy ludzie rozstają się w zgodzie, zgodnie dzieląc majątek po równo. Często uważają, że im należy się więcej z różnych względów. Najlepiej więc ustalić to, co się komu będzie należało jeszcze przed ślubem. Rozdzielność znacznie skraca wtedy czas trwania spraw rozwodowych, przyspiesza cały proces i oszczędza stresu.

No Comments Found

Leave a Reply