Porady prawne Prawo

Rozwód – kiedy można go dostać?

Rozwód jest bardzo przykrym i traumatycznym przeżyciem dla obu stron, bez względu na to, jak bardzo deklarują się, że go chcą. Decyzja o rozwodzie to jedno, a jego uzyskanie – to druga sprawa. Pozew rozwodowy należy skierować do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby pozwanej. Jednak żaden sąd nie orzeknie rozwodu bez stwierdzenia jednoznacznych przesłanek przemawiających za tym, że jest on koniecznością – ale również ostatecznością.

Czego potrzeba do rozwodu.

Przede wszystkim sąd do stwierdzenia rozwodu potrzebuje nie tylko wniosku obojga małżonków, czyli pozwu. Potrzebuje także określić, czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że sąd przed wydaniem orzeczenia musi zweryfikować, czy nastąpił trwały rozpad więzi duchowej i fizycznej, a także materialnej u małżonków. W praktyce oznacza to, że będą potrzebne zeznania świadków. Nie tylko po to, aby udowodnić winę lub brak winy jednego z małżonków w rozpadzie małżeństwa. Chodzi też o to, aby sąd upewnić w przekonaniu, że małżonkowie od dłuższego czasu nie mieszkają razem, nie mają wspólnych spraw, nie sypiają ze sobą i przestali się kochać.

Niestety, w przypadku wieloletnich małżeństw mających razem dzieci sprawa nieco komplikuje się. Sąd może nie orzec rozwodu, jeśli stwierdzi, że po rozwodzie dzieci będą miały gorzej pod względem materialnym, lub nie będą sobie radziły z trauma po rozwodzie. Może również nakazać mediację przed pierwszą rozprawą. Ma ona na celu pogodzenie zwaśnionych małżonków, i w niektórych przypadkach mediacje sprawiają, ze małżonkowie godzą się ze sobą i postanawiają dać sobie jeszcze jedną szansę.

Dla sądu orzeknięcie trwałości rozpadu małżeństwa jest ważne, aby upewnić się, że małżonkowie nie będą już mieli szans wrócić do siebie. Po orzeknięciu rozwodu osoba, która przyjęła nazwisko małżonka może się go pozbyć i wrócić do swojego dawnego nazwiska – w tym celu musi się udać do urzędu stanu cywilnego z odpowiednim wnioskiem. Po uzyskaniu rozwodu obie strony stają się formalnie wolne i mogą ponownie zawrzeć związek małżeński z inną osobą. Ważne jest, aby decyzji o rozwodzie nie podejmować pochopnie, na przykład wskutek kłótni czy zdrady. Często zdarza się, że takie decyzje podejmuje się pod wpływem chwili, i potem rozwód jest jeszcze bardziej traumatycznym przeżyciem. Dlatego właśnie sąd ustanawia mediacje i podczas rozpraw sadowych stara się najpierw przekonać małżonków, by dali sobie jeszcze jedną szansę. Stara się pokazać małżonkom, ile spraw ich łączy, jak byli dla siebie ważni i są nadal.

Wydawać by się mogło, że skoro udało się nam wziąć ślub bez większych problemów, to równie łatwo powinno pójść z rozstaniem. Niestety nie – ponieważ po rozwodzie wchodzi w grę jeszcze ustalenie opieki i władzy rodzicielskiej nad dziećmi, podział majątku, a także ustalenie prawa do zamieszkiwania we wspólnym domu małżonków. Jak więc widać, rozwieść się jest dużo trudniej niż wziąć ślub, dlatego zarówno ślubu jak i rozwodu trzeba być zawsze absolutnie pewnym!

No Comments Found

Leave a Reply